برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
521 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (140 امتیاز)
با عرض سلام و خسته نباشید

ماده 389 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (11,500 امتیاز)

ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :

پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد ، مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رییس دادگاه ، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز ، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌کند. دادگاه به‌محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌ های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌کند:‌

  1. الف – در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
  2. ب – هرگاه موضوع ، خارج از صلاحیت دادگاه باشد ، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
  3. پ – در صورتی‌که به‌دلیل شمول مرور زمان ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر ، متهم قابل تعقیب نباشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه ، فوری آزاد می‌شود.
  • تبصره ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت ، دادستان یا نماینده او ، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...