دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
1,410 بازدید
قبل در ارث و انحصار وراثت توسط (100 امتیاز)
ببخشید یعنی فقط مهریه بهش تعلق میگیره یعنی قانونی برای گر فتن نفقه و چند سال زندگی با همسر وجود نداره؟

 در ضمن خب مهریه اش را چطوری باید اقدام کند بگیرد؟

یعنی بچه ها باید توافقی تين پول را به مادر بدهند؟ یا موقع تقسیم ارث خود قانون مهریه مادر را حساب میکند و به او پرداخت میشود؟

 آخه مبلغی پول در بانک بود که وقتی رفتیم بگیریم بانک فقط یک هشتم را حساب کرد و مهریه را حساب نکرد؟

 برای حساب کردن مهریه در موقع تقسیمات چکاری باید انجام میدادیم که انجام  ندادیم
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (26,260 امتیاز)
با سلام

نفقه شامل مسکن و خوراک و پوشاک و مایحتاج زندگی زوجه میباشد.زمانیکه زوجه به همراه زوج در یک منزل مشترک زندگی می کردند ،دال بر این است که نفقه ایشان پرداخت گردیده و مایحتاج ایشان توسط زوج تامین می گردیده .

برای مطالبه مهریه ایشان باید دادخواستی جداگانه به طرفیت سایر وراث از طریق دفاتر خدمات قضایی تقدیم نموده و مهریه را بر اساس نرخ روز مطالبه نمایند.دادگاه رسیدگی نموده و مبادرت به صدور حکم در این خصوص می نماید.مگر اینکه وراث بر سر مبلغ و نحوه پرداخت آن اتفاق نظر داشته و بدون نیاز به اقدام قانونی مبادرت به پرداخت آن نمایند.

مهریه از دیون ممتازه می باشد و تسویه دیون متوفی پیش از تقسیم ترکه الزامی است.لذا قبل از تقسیم ماترک میبایست نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدام گردد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...