دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
43,631 بازدید
قبل در امور کیفری توسط (490 امتیاز)
سلام
نمونه رضایت نامه محضری کیفری ، و نمونه رضایت نامه محضری حقوقی رو میخواستم.
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)

در جرایم دو نوع جرم وجود دارد جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ،اگر جرم قابل گذشت باشد با شکایت شاکی تعقیب آغاز با گذشت شاکی تعقیب و رسیدگی متوقف می شود مثل جرم ترک انفاق زن و فرزند،چک بلا محل ،تصرف عدوانی ،تخریب و...جرم غیر قابل گذشت شروع تعقیب و رسیدگی نیاز به شکایت شاکی ندارد و مقام قضایی خود می تواند رسیدگی را آغاز کند و با گذشت شاکی تعقیب متوقف نمی شود اما گذشت شاکی می تواند از موجبات تخفیف مجازات متهم باشد و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. عدول از گذشت هم مسموع نیست. 

در دادخواستهای حقوقی هم خواهان در هر مرحله می تواند به طرق مختلف از خواسته خود صرفنظر کند که تنظیم سازش نامه یکی از آن روشهاست .

حال با توضیحات فوق ممکن است برای هر شکایت و دادخواست این سازش نامه و رضایت نامه  بنا به موضوع متفاوت باشد .برای نمونه می توان در امر کیفری و جرایم قابل گذشت از این نمونه برای اعلام رضایت وگذشت استفاده کرد:اینجانب ...شاکی پروندهکلاسه...که از آقا/خانم...تحت عنوان مجرمانه ....شکایت نمودم بنا به مذاکرات عدیده ی فی ما بین وتلاش مصرانه ی متشاکی جهت جلب رضایت اینجانب که با دفع ورفع ضرر وارده از جرم همراه بوده از شکایت خود صرفنظر می نمایم و رضایت بدون قید وشرط خود را اعلام و حق هرگونه ادعایی را در این مورد از خود سلب و ساقط می نمایم .

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...