برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
638 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام  

قسمت شمال زمین توسط شورای محل تقسیم شده و سهم هرکدام ازورثه مشخص شده ودران زمین کشت میکنند ولی تقسیم نامه کتبی بین همه وراث صورت نگرفته ولی قسمت  جنوب زمین باهم اختلاف داریم قسمت شمال ملک توافق شده قبلا توسط شورای محل  دادگاه قسمت شمالی ملک میگه به حدنصاب نرسیده دستورفروش ان صادرکرده درصورتی که توسط شورای محل تقسم شده یکی ازوراث میتونه درخواست فروش بدهد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

هر یک از وراث می تواند در خصوص اموالی که بین همه مشترک است و سهم کسی در آن مشخص نشده تقاضای جدا شدن سهم و در صورتی که امکان جدا شدن نباشد تقاضای فروش و پرداخت سهم خود  را بنماید.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 157 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,494 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,286 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 6,400 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,881 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,872 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 13,005 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,068 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 1,886 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,663 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,723 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3,007 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 5,029 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,903 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 15,963 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3,393 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,456 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,730 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 4,297 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4,362 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,704 بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 6,924 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...