برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
605 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام  

قسمت شمال زمین توسط شورای محل تقسیم شده و سهم هرکدام ازورثه مشخص شده ودران زمین کشت میکنند ولی تقسیم نامه کتبی بین همه وراث صورت نگرفته ولی قسمت  جنوب زمین باهم اختلاف داریم قسمت شمال ملک توافق شده قبلا توسط شورای محل  دادگاه قسمت شمالی ملک میگه به حدنصاب نرسیده دستورفروش ان صادرکرده درصورتی که توسط شورای محل تقسم شده یکی ازوراث میتونه درخواست فروش بدهد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

هر یک از وراث می تواند در خصوص اموالی که بین همه مشترک است و سهم کسی در آن مشخص نشده تقاضای جدا شدن سهم و در صورتی که امکان جدا شدن نباشد تقاضای فروش و پرداخت سهم خود  را بنماید.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 124 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,909 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,857 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 5,203 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,708 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,556 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 10,936 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,681 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 1,636 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,887 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,007 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,486 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4,178 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,487 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 13,501 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,876 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,442 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,447 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 3,783 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3,750 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,421 بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 5,723 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,274 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...