برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
143 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (140 امتیاز)

با عرض سلام و خسته نباشید

ماده 235 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,330 امتیاز)

سلام

ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری :

متهم ، کفیل و وثیقه ‏گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره أخذ وجه التزام ، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض ، دادگاه کیفری دو است:

  • الف - هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
  • ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
  • پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ( 178 ) این قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه ‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
  • ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.
  • ث - هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
  1. تبصره 1 ماده235 قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.
  2. تبصره 2 ماده235 قانون آیین دادرسی کیفری : مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.
  3. تبصره 3 ماده235قانون آیین دادرسی کیفری : در خصوص بند ( ت ) ، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان ، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...