برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
2,053 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (130,930 امتیاز)
با عرض سلام و خسته نباشید
ماده 148 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,330 امتیاز)
سلام

ماده 148 قانون آیین دادرسی كیفری : بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترك تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم كردن اشیاء و اموال مكشوفه كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتكاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تكلیف كند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تكلیف آنها را تعیین می‌كند.

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر كند:

الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ - از اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری : در تمام امور كیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم كردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تكلیف كند.

تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری : متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده ، می‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس یا حكم دادگاه نسبت به امر كیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...