برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
825 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (130,930 امتیاز)
با عرض سلام و خسته نباشید
ماده 102 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,330 امتیاز)

سلام

ماده 102 قانون آیین دادرسی كیفری : انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاكی یا به عنف یا سازمان یافته باشد كه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شكایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

 

تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری : در جرائم منافی عفت هرگاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می كند.

تبصره 2 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری : قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره 3 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم مذكور در این ماده ، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شكایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی كه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شكایت دارد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...