برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
237 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (130,930 امتیاز)
سلام
ماده 80 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,330 امتیاز)

سلام

ماده 80 قانون آیین دادرسی كیفری : در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكومیت مؤثر كیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یك‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر كند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری : مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی كه به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...