برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
6,215 بازدید
در حقوقی چک و سفته توسط (340 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
چه عبارتی باید پشت چک نوشته بشود که در دادگاه کسی که امضا کرده باید پرادخت کنند ؟؟؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (3,060 امتیاز)
بدون نیاز به نوشتن هرگونه عبارتی کلیه امضاهای روی چک و ظهر آن در قبال دارنده مسول می باشد آن هم به طور تضامن لکن برای تسریع در شناسایی و سهولت در کار می توان نام ونم خانوادگی شخص ذیل امضای خویش آورده و اثر انگشت نیز از ایشان اخذ گردد تا نسبت به مطالبه وجه آن به تسریع و به تسهیل صورت گیرد./

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
0 پاسخ 642 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 209 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...