درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
2,812 بازدید
قبل در دادگاه و دادسرا توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
اگر زندانی مالی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعه ننماید ودر زمان غیبت فوت کند وثیقه وثیقه گذار  بدلیل غیبت زندانی پس از فوت ضبط می گردد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (2,660 امتیاز)
چنانچه ضبط وثیقه پس از ابلاغ قضائی از ناحیه اجرای احکام باشد قابلیت ضبط به میزان دین محکوم متوفی و نیم عشر اجرای احکام جزائی را دارد و چنانچه پیش از ابلاغ باشد این حق قابلیت وصول و ضبط دارد حال نظر شما را به بند ث ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری جلب می نمایم:

هرگاه ویقه گذار مدعی شود که عدم تسلیم متهم به علت فوت او بوده است لذا می توان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به دادگاه همان محلی که حکم اولیه را صادر نموده اعتراض نماید./

مشاوره های مشابه

    انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین


.
.
...