برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
2,917 بازدید
در دیه توسط (140 امتیاز)
در کیفرخواست شهادت شهود در پاسگاه دلیل جلب به بازپرسی عنوان شده است !

درکیفرخواست علیه بنده شهادت شهودی که در پاسگاه شهادت داده اند و نه دردادگاه دلیل صدور کیفرخواست عنوان شده آیا شهادت درپاسگاه اکتفامیکند؟چراشهودبه دادگاه احضارنشدندوتشریفات قانونی  شهادت انجام نشد؟درصورتی که بنده تقاضای احضارشهودرادادم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
قبل توسط (22,580 امتیاز)

با توجه به وجود موراد مندرج مفاد قانونی از جمله علم قاضی، اقناع وجدان، استقلال قاضی و ... قاضی می‌تواند به تحقیقات بسنده نماید و حکم مقتضی را صادر نماید مع الوصف شما نیز مطابق قانون می‌توانید به حکم صادره اعتراض نمائید و چنانچه متحمل زیان شده‌اید از قاضی در مرجع ذیصلاح اقامه دعوی نمائيد./


با احترام
موفق باشید
یاسین، مشاور و کارشناس حقوقی
برای دریافت مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 447 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...