دریافت مشاوره تخصصی
0 امتیاز
632 بازدید
در دیه توسط (140 امتیاز)
در کیفرخواست شهادت شهود در پاسگاه دلیل جلب به بازپرسی عنوان شده است !

درکیفرخواست علیه بنده شهادت شهودی که در پاسگاه شهادت داده اند و نه دردادگاه دلیل صدور کیفرخواست عنوان شده آیا شهادت درپاسگاه اکتفامیکند؟چراشهودبه دادگاه احضارنشدندوتشریفات قانونی  شهادت انجام نشد؟درصورتی که بنده تقاضای احضارشهودرادادم؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

مشاوره های مشابه

    دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت

رزرو آنلاین مشاوره رزرو آنلاین مشاوره مشاوره آنلاین


.
.
...