برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
784 بازدید
در سایر امور حقوقی خانواده توسط (100 امتیاز)
سلام  

ارائه دادخواست تمکین برای همسری که خارج از کشور ساکن است باید به چه آدرسی داده شود که قانونی باشد و از نظر دادگاه مورد قبول قرارگیرد. البته اظهارنامه الزام به تمکین را به آدرس پدرش که ایران هست دادم و نمی دانم که به دستش می رسد یا نه. آیا کار درستی کردم که به آدرس پدرش فرستادم.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (27,460 امتیاز)
با سلام

ارائه هر دو آدرس چه منزل پدری و چه نشانی ایشان در خارج از کشور هر دو قانونی است.اگر ابلاغها به دست ایشان نرسد حق واخواهی برایشان محفوظ خواهد بود.

اگر نشانی خارج از کشور ایشان را اعلام نمایید چون کلیه ابلاغها از طریق اداره حقوقی دادگستری ارسال میشوند ،روند رسیدگی به پرونده طولانی تر خواهد شد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...