برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
14,491 بازدید
در دیه توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
کسی که در یک دعوا باعث اسیب چشم یک نفر شده که دیه ان حدود نود ملیون تومان باشد.

و طرف هیچ دارایی نداشته باشد وحقوقش زیر یک ملیون تومان باشد.و تقاضای تقسیط دیه بدهد.

حدودا قاضی دادگاه چه مبلغی را پیش قسط  تعیین میکند؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

تعیین پیش قسط کاملا بستگی به جلسه رسیدگی به اعسار داشته و وضعیت بدهکار مبنا و مورد توجه است. پیش قسط برای هر کسی با توجه به وضعیت اش تعیین می شود در برخی پرونده ها بیست میلیون تومان در بر خی دیگر هم ممکن است تا پنج میلیون تومان تعیین شود. مبلغ پیش قسط کاملا به شرایط بدهکار بستگی دارد.
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

تعیین پیش قسط کاملا بستگی به جلسه رسیدگی به اعسار داشته و وضعیت بدهکار مبنا و مورد توجه است. پیش قسط برای هر کسی با توجه به وضعیت اش تعیین می شود در برخی پرونده ها بیست میلیون تومان در بر خی دیگر هم ممکن است تا پنج میلیون تومان تعیین شود. مبلغ پیش قسط کاملا به شرایط بدهکار بستگی دارد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 29,685 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...