برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
1,719 بازدید
در دادگاه و دادسرا توسط (100 امتیاز)
سال ۹۲ برادرم در کرمان بدلیل مشارکت در نگهداری مخدر صنعتی (مقدار کم) در سال ۹۴ به حبس ابد دادگاه بدوی و تسلیم رای توسط وکیل محکوم م تاکنون بدلیل عجز از تودیع وثیقه زندان.. متاهل و فاقد هرگونه سو سابقه ..

آیا راهی الان داره جهت اعاده دادرسی و تخفیف و عفو مشروط..خانواده ایشان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.. وکیل ایشان اعتراض نکردند .

آیا با اصلاحات جدید  مواد مخدر به ایشان هم تخفیف می خوره..
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)

سلام

به نظر می رسد متهم فوق الذکر مشمول قانون مصوب 12/7/96 باشد. در این صورت حبس ابد وی تقلیل می یابد. چنانچه شامل موارد ذیل نیست حبس وی تقلیل خواهد یافت:

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد) 

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.» 

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت-  کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)

سلام

به نظر می رسد متهم فوق الذکر مشمول قانون مصوب 12/7/96 باشد. در این صورت حبس ابد وی تقلیل می یابد. چنانچه شامل موارد ذیل نیست حبس وی تقلیل خواهد یافت:

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد) 

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.» 

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت-  کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,088 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1,527 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 567 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 346 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 144 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,347 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 152 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 853 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...