برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
3,124 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
آیا وارث ارشد متواند بعداز فوت پدر به تنهایی کشتومحصول را استفاده کند یا بدون آگاهی وراث ووجودهیچ وصیتنامه ای تقسیم ارث یا انتقال مالی راانجام دهد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

خیر نمی تواند. هیچ یک از ورثه تا قبل از تقسیم ترکه حق دخل و تصرف در ارثیه باقی مانده از متوفی را ندارند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 4,043 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3,332 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,851 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,475 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 929 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,269 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,325 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11,077 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,582 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...