دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
65 بازدید
قبل در وصول چک ، سفته و رسید توسط (20,190 امتیاز)
سلام

مهمترین تغییرات قانون چک در سال 1400 چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (3,340 امتیاز)
باسلام

تعییرات به این صورت است که

تبادل برگ چک بین دونفر ودرج اطلاعات برگ چک بر روی سامانه صیاد وتایید گیرنده توسط بانک

درج اطلاعات در چک ودرج اطلاعات چک از طریق اینترنت بانک  همان بانکی که دسته چک دریافت شده یا حساب دار انجاست

سر رسید چک حداکثر تا سه سال باید باشد

داشتن سقف اعتبار

ثبت چک در سامانه بانک گیرنده وارد سامانه بانک شده  وسامانه تایید کند

برای انتقال باید وارد سامانه شده واطلاعات گیرنده نهایی ثبت ودر سامانه تایید شود

چک دارای مغایرت اعتبار ندارد

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.