دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
28 بازدید
قبل در امور حقوقی قرارداد توسط (4,850 امتیاز)
سلام

آیا داور می تواند دستور موقت صادر نماید ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1,780 امتیاز)
با سلام
منعی برای صدور دستور موقت از سوی داور، وجود ندارد اما اجرای دستور موقت صادره از سوی داور، منوط به تایید مقامات قضایی و رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.