برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
3,373 بازدید
در دادگاه و دادسرا توسط (21,090 امتیاز)
سلام

نشانی وب سایت ، لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری و خانواده و مجتمع قضایی در خراسان رضوی میخواستم ؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (130,900 امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

سلام

"آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فیروزه : استان خراسان رضوی - شهرستان فیروزه - جنب سیلوی گندم
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فیروزه : 43524520 43524521 43524523

آدرس مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد : مشهد - بلوار مدرس بین مدرس 2 و 4 - مجتمع امام خمینی
تلفن مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد :

آدرس مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد : مشهد-بلوار شفا،شفای30
تلفن مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد :

آدرس مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بلوار شهید شیرودی - نبش شیرودی 13
تلفن مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد :

آدرس مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد شهرستان مشهد(شعب دادگاه) : مشهد - خیابان کوهسنگی - میدان الندشت - دادگاههای عمومی جزایی شهید قدوسی مشهد
تلفن مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد شهرستان مشهد(شعب دادگاه) :

آدرس مجتمع قضایی ثامن شهرستان مشهد(شعب دادگاه) : مشهد- بست پائین خیابان نواب 2 مقابل پیر پالان دوز
تلفن مجتمع قضایی ثامن شهرستان مشهد(شعب دادگاه) :

آدرس مجتمع قضایی ثامن شهرستان مشهد(شعب دادگاه) : استان خراسان رضوی - مشهد- بست پائین خیابان نواب 2 مقابل پیر پالان دوز
تلفن مجتمع قضایی ثامن شهرستان مشهد(شعب دادگاه) :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن : استان خراسان رضوی - شهرستان بردسکن - بلوار ولیعصر - جنب اداره منابع طبیعی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن : 3-05155423711

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تایباد : استان خراسان رضوی - شهرستان تایباد- بلوار امام حسین(ع)- جنب ترمینال مسافربری- پ281
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تایباد : 3-5154524870

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تربت جام : استان خراسان رضوی - شهرستان تربت جام - خیابان امام خمینی - پل امام خمینی- پلاک653
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تربت جام : 15-05152527411

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه : استان خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه- خیابان فردوسی شمالی - میدان شهداء - ساختمان دادگستری تربت حیدریه
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه : 9-051-52225115

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان چناران : ستان خراسان رضوی - شهرستان چناران - پشت جاده سنتو - خیابان شهید بهشتی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان چناران : 2- 05146123461

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خلیل آباد : استان خراسان رضوی - شهرستان خلیل آباد- انتهای خیابان باهنر - بعد از پارک جنگلی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خلیل آباد : 5157721056

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خواف : استان خراسان رضوی - شهرستان خواف - خیابان فرمانداری
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خواف : 5154222126

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان درگز : درگز
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان درگز :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان رشتخوار : استان خراسان رضوی - شهرستان رشتخوار- بل امام رضا - نبش بلوار معلم
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان رشتخوار : 2-05156223180

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار : استان خراسان رضوی - شهرستان سبزوار - بلوار کشاورز- ابتدای جاده توحیدشهر
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار : 9- 44671120

"آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سرخس : استان خراسان رضوی - شهرستان سرخس- انتهای طالقانی غربی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سرخس : 34522760-051 34522219-051

" "آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فریمان : استان خراسان رضوی - شهرستان فریمان- انتهای بلوار امام رضا غربی - روبروی ایران خودرو
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فریمان : 34623451 34623452

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مه ولات : استان خراسان رضوی - شهرستان مه ولات - شهر فیض آباد- خیابان عدالت
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مه ولات : 4-05156726641

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان قوچان : استان خراسان رضوی - شهرستان قوچان - بعد از میدان کشتی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان قوچان : 5147221172

0 امتیاز
توسط (130,900 امتیاز)

آدرس : کاشمر
تلفن : دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر : شهرستان کاشمر.
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کلات : استان خراسان رضوی - شهرستان کلات- بلوار امام رضا (ع) - مقابل پمپ بنزین
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کلات : 2-05134722861

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان گناباد : استان خراسان رضوی - شهرستان گناباد - خیابان شهدا - نبش چهار راه شهدا
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان گناباد : 13- 05157254711

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور : استان خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - شهرک قدس - بلوار جانبازان دادگستری
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور : 3-42619701

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان باخرز : استان خراسان رضوی - شهرستان باخرز - بلوار امام رضا (ع)
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان باخرز : 54827003

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بجستان : استان خراسان رضوی - شهرستان بجستان- بلوار فرهنگیان غربی -پلاک3
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بجستان : 6-56525265

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان جغتای : استان خراسان رضوی - شهرستان جغتای - بلوار آزادگان- پل امام علی(ع) -پلاک 17
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان جغتای : 5145622364

آدرس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان جوین : استان خراسان رضوی - شهرستان جوین - محله شمس آباد - ساختمان دادگستری شهرستان جوین
تلفن دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان جوین : 5145222245

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خوشاب : استان خراسان رضوی - شهرستان خوشاب - شهر سلطان آباد- بلوار امام رضا غربی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خوشاب : 5145023500

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان داورزن : استان خراسان رضوی - شهر داورزن- بلوار امام رضا(ع)- جنب شهرداری
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان داورزن :

"آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان : استان خراسان رضوی -زبرخان - قدمگاه خیابان امام خمینی - نبش ورودی شهر درود
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان : 43223451 43223452

آدرس دادگاه های عمومی و انقلاب بخش سرولایت : سرولایت
تلفن دادگاه های عمومی و انقلاب بخش سرولایت :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب بخش ششتمد : ششتمد
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب بخش ششتمد :

آدرس دادگاه های عمومی و انقلاب بخش صالح آباد تربت جام : بخش صالح آباد
تلفن دادگاه های عمومی و انقلاب بخش صالح آباد تربت جام :

"آدرس دادگاه عمومی و انقلاب بخش کوهسرخ : خراسان رضوی - شهرستان کاشمر- بخش کوهسرخ- ریوش- خیابان امام علی(ع)- روبروی بخشداری
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب بخش کوهسرخ : 55823535 55824916

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب بخش لطف آباد : لطف آباد
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب بخش لطف آباد :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب بخش میان جلگه نیشابور : استان خراسان رضوی - شهرستان نیشابور-شهر عشق آباد -بلوار امام رضا(ع)-میدان قائم-جاده فدیشه-دادگاه عمومی بخش میان جلگه
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب بخش میان جلگه نیشابور : 5142723400

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان زاوه : استان خراسان رضوی - زاوه- دولت آباد- بلوار آزادگان
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان زاوه : 53725454

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه شاندیز : استان خراسان رضوی - شهرستان طرقبه - خیابان معلم - جنب پارک پونه
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه شاندیز : 5-34226123

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خواف : استان خراسان رضوی - شهرستان خواف - خیابان فرمانداری
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خواف : 5154222126

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خلیل آباد : استان خراسان رضوی - شهرستان خلیل آباد- انتهای خیابان باهنر - بعد از پارک جنگلی
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خلیل آباد : 5157721056

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب بخش گلبهار : استان خراسان رضوی - بخش گلبهار
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب بخش گلبهار :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب بخش نصرآباد : استان خراسان رضوی - نصرآباد
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب بخش نصرآباد :

آدرس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان جغتای : استان خراسان رضوی - شهرستان جغتای - بلوار آزادگان- پل امام علی(ع) -پلاک 17
تلفن دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان جغتای : 5145622364

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...