هر آنچه باید در مورد، ترک کار در لیست بیمه، بدانید


وقتی کارگر به هر دلیلی (استعفا، اتمام قرارداد، اخراج، غیبت و...) از شرکت خارج می شود، می بایست این اتفاق به سازمان تامین اجتماعی اعلام شود. در صورت عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه، کارفرما مشمول جریمه عدم ثبت ترک کار در لیست بیمه، می شود. در این مقاله، آموزش ترک کار در لیست بیمه، توضیح داده می شود.یکی از دلایلی که به تکرار منجر به جریمه کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی می شود، عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه، برای کارگری می باشد که شرکت را ترک کرده است. اگرچه آشنایی کارفرمایان با روش ثبت ترک کار در لیست بیمه تامین اجتماعی، می تواند جلوی این جریمه را بگیرد. طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی،‌ کارفرما مکلف است لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت کند. بنابراین هرگاه بیمه شده ای به دلایل مختلفی چون: اخراج، اتمام قرارداد، استعفا و … همکاری خود را با کارفرما قطع نماید، کارفرما باید ترک کار را در لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند.


leave-work

تاریخ ترک کار در لیست بیمه چگونه است؟

از جمله مواردی که در هنگام، ثبت ترک کار در لیست بیمه،‌ به آن می بایست توجه شود، تاریخ ترک کار در لیست بیمه می باشد. برای اعلام ترک کار در لیست بیمه به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • اگر ترک کار در ماه جاری اتفاق افتاد می بایست در ماه بعد لیست را تنظیم و ارسال کنید.
  در نظر داشته باشید در هر ماه، لیست ماه قبل ارسال می گردد.
 • هیچگاه نام شخص مورد نظر را بدون اعلام ترک کار از لیست حذف نکنید. ابتدا تاریخ ترک کار درج شود و لیست ماه مورد نظر ارسال شود سپس در ماه بعد می توانید نام وی را از لیست حذف کنید.
 • هرگاه نام بیمه شده ای بدون اعلام ترک کار از لیست ماهانه حذف شود، جریمه عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه، برای کارفرما منظور خواهد شد.
 • در لیست بیمه، فردای روزی که کارگر دیگر کار نمی کند، روز ترک کار می شود.
 • با توجه به روزهای کارکرد تاریخ ترک کار را ثبت کنید. بعنوان مثال: اگر بیمه شده ای تا پایان مهرماه کار کرده و بعد ترک کار نموده است، تاریخ ترک کار وی را 08/01 درج کنید زیرا نمی توان گفت شخصی تا سی ام ماه کارکرده و تاریخ ترک کار نیز سی ام بوده است. و یا اینکه اگر بیمه شده ای در آبان ماه ۵ روز کارکرد داشته باشد تاریخ ترک کار وی را 08/06 درج کنید.
 • هنگام ثبت ترک کار به بازرسی انجام شده توسط بازرس سازمان تامین اجتماعی توجه داشته باشید و مطابق بازرسی لیست خود را تنظیم کنید. به عنوان مثال: اگر بازرسی 1403/01/15 انجام شده باشد و نام بیمه شده را در لیست بازرسی ثبت کرده است،‌ در صورت ترک کار در لیست بیمه برای تاریخ 1403/01/01،‌ ترک کار مورد قبول سازمان تامین اجتماعی قرار نمی گیرد.
 • هرگاه کارکرد بیمه شده کمتر از روزهای ماه جاری باشد، می بایست مزایا را برای همان تعداد روز محاسبه نمود و در ریز کارکرد درج کرد. برای روزهای کمتر از یک ماه مبلغ مزایا  برای یک ماه کامل را بر تعداد روزهای ماه مربوطه تقسیم نموده و در روزهای کارکرد ضرب می کنیم. بنابراین به ماههای ۳۱ روزه و ۳۰ روزه و ۲۹ روزه توجه داشته باشید. 

آموزش تصویری ترک کار در لیست بیمه

برای اعلام ترک کار در لیست بیمه به دو صورت می توان اقدام کرد،‌ که در زیر آموزش تصویری زدن ترک کار در لیست بیمه تامین اجتماعی، برای هر دو حالت نشان داده شده است:

 1. حالت اول: در صورتی که از نرم افزار لیست بیمه استفاده می کنید، نحوه ترک کار در لیست بیمه
  اینگونه است که می توانید از منوی عملیات (لیست ماهانه)، لیست ماه مورد نظر را ایجاد کرده و پس از انتخاب آن، گزینه ریزکارکرد را کلیک نموده و با انتخاب بیمه شده و ویرایش آن در ستون مربوطه تاریخ ترک کار را درج کنید. 

leaving-job-insurance-list
ترک کار در لیست بیمه

حالت دوم: در صورتی که از طریق سایت تامین اجتماعی نسبت به تنظیم لیست بیمه اقدام می کنید، برای اعلام ترک کار در لیست بیمه،‌ ابتدا به سایت تامین اجتماعی به آدرس: https://eservices.tamin.ir مراجعه کنید. از منوی کارفرمایان، لیست حق بیمه و سپس ارسال لیست حق بیمه را انتخاب کنید. کارگاه خود را انتخاب کنید. بر روی گزینه «کپی از ماه های قبل» کلیک کنید و یک لیست بیمه جدید ایجاد کنید. سپس در جزئیات لیست، نام بیمه شده را پیدا کنید. بر روی گزینه «عملیات» و سپس مشاهده ریز اطلاعات کلیک کنید. در صفحه ای که باز میشود، تاریخ ترک کار را اعلام کنید و سایر گزینه ها را با توجه به کارکرد تکمیل کنید. سپس بر روی دکمه «ذخیره بیمه شده» کلیک کنید.

leaving-job-insurance-list
ترک کار در لیست بیمه اینترنتی

اصلاح تاریخ ترک کار در لیست بیمه

موعد قانونی اصلاح لیست بیمه تا پایان ماه بعد می باشد. بنابراین، اصلاح تاریخ ترک کار در دو حالت می تواند اتفاق بیفتد:

 1. اصلاح تاریخ ترک کار در لیست بیمه ماه قبل، قبل از موعد قانونی اصلاح لیست بیمه
 2. اصلاح تاریخ ترک کار در لیست بیمه ماه های قبل از ماه قبل، که موعد اصلاح آن گذشته است.

برای حالت اول، اصلاح تاریخ ترک کار در لیست بیمه ماه قبل، می بایست ابتدا نسبت به حذف لیست بیمه پردازش شده اقدام نمود. سپس، در لیست بیمه جدید تاریخ ترک کار را به درستی ثبت کرد. در صورتی که لیست بیمه تایید و پرداخت شده است،‌ به صورت حضوری به واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید. در هنگام مراجعه به واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی می بایست یک رونوشت مهر و امضا شده از لیست اصلاحی و یک حلقه سی دی از  لیست اصلاح شده همراه داشت. در شعبه می توانند با اصلاح مبلغ فیش و چاپ مجدد برگ پرداخت، مشکل را حل کنند.

برای حالت دوم، اصلاح تاریخ ترک کار بعد از موعد قانونی، امکان اصلاح تاریخ ترک کار بر روی سامانه تامین اجتماعی وجود ندارد. در اولین لیست بیمه نسبت به اعلام تاریخ ترک کار در لیست بیمه اقدام کنید.

عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه

در صورتی که به هر دلیلی،‌ در لیست های بیمه ماه مربوطه ترک کار کارگر طی لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی اعلام نشده است،‌ می بایست در اولین لیست بیمه که هنوز ارسال نشده،‌ تاریخ ترک کار در لیست بیمه ثبت شود و این موضوع به اطلاع سازمان تامین اجتماعی رسانده شود.

در صورت عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه، کارفرما مشمول جریمه عدم ثبت ترک کار در لیست بیمه می شود. نحوه محاسبه جریمه عدم ثبت ترک کار در لیست بیمه به این صورت است که،‌ تامین اجتماعی طی ابلاغیه ای کارفرما را به دلیل عدم اعلام نام شخص در لیست بیمه و عدم پرداخت لیست بیمه جریمه می کند. این جریمه ۱۰٪ مبلغ حق بیمه کارگر ترک کار نخورده، برای عدم اعلام نام شخص در لیست بیمه و ۲٪ از مبلغ حق بیمه کارگر ترک کار نخورده‌ به صورت ماهانه، برای عدم پرداخت حق بیمه می باشد.

در صورت جریمه عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه، کارفرما می تواند به جریمه فوق اعتراض کند و در هیئت حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی با ارائه مدارک مانند: برگ تسویه حساب، برگ اتمام قرارداد، نامه استعفا و ...، نسبت به اعتراض این جریمه اقدام کند.

همچنین در صورتی که بازرس بیمه به محل کار مراجعه کرد،‌ تاریخ درست ترک کار بیمه شده را به وی اعلام کنید تا ترک کار را در فرم بازرسی ثبت کند.

سوالات متداول

جریمه عدم اعلام ترک کار در لیست بیمه چقدر است؟

۱۰ درصد مبلغ حق بیمه اعلام نشده به علاوه ۲ درصد از مبلغ حق بیمه به صورت ماهانه

ثبت ترک کار در لیست بیمه برای کارگری که آخر ماه رفته چگونه است؟

برای این کارگر، کل ماه آخر را کارکرد میزنیم، و در لیست بیمه ماه بعد، روز اول ماه را روز ترک کار اعلام می کنیم. توجه داشته باشید که فراموش نکنید در لیست بیمه ماه بعد ترک کار را ثبت کنید تا مشمول جریمه نشوید.

سوالات دیگر در مورد ترک کار در لیست بیمه

چنانچه در رابطه با ترک کار در لیست بیمه یا قوانین آن سوال دیگری دارید، می‌توانید با دریافت مشاوره تلفنی از متخصصین بیدبرگ اقدام کنید. متخصصین بیدبرگ با سال ها تجربه، مورد شما را با حوصله کامل به صورت دقیق بررسی می کنند و مواردی که در مورد ترک کار در لیست بیمه ممکن است برای شما مشکل ایجاد کند را به شما گوشزد می کنند و راهکارهای تخصصی ارائه می کنند.

نوشته شده توسط: واحد آموزش بیدبرگ

آخرین بروزرسانی: 12-01-1403