همه چیز در مورد تغییر ریال به تومان و کاهش صفر از پول ملی

هیات دولت در جلسه امروز خود، تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان را تصویب کرد. حال اگر مجلس تصویب کند، یک صفر از پول ملی ایران کاسته خواهد شد. یعنی ده ریال یک تومان می‌شود. اما این تصمیم اقتصادی به طور قطع، آثار و تبعاتی نیز بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت. …

همه چیز در مورد تغییر ریال به تومان و کاهش صفر از پول ملی ادامه مطلب »