مشکل سایت جدید سابقه بیمه برای بیمه شدگان

یکی از سامانه های بسیار مهم سازمان تامین اجتماعی، سامانه سابقه بیمه است که در آن، بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند سوابق بیمه خود را مشاهده و چاپ کنند. این سامانه از اواسط مرداد ماه سال جاری از دسترس خارج شد تا این که در اوایل آبان ماه، سایت جدید سابقه بیمه در دسترس …

مشکل سایت جدید سابقه بیمه برای بیمه شدگان ادامه مطلب »