سازمان گمراه: سازمانی که مشتری اصلی خود را فراموش کند

هر سازمانی با گروه مشتریان مختلفی مواجه است که خریداران کالاها و خدمات، کارکنان، سرمایه گذاران و اعضای هیات مدیره، دولت، نهادهای قانون گذار و قضایی ازجمله گروه های مشتری سازمان ها هستند. گروه مشتری اصلی هر سازمانی، گروهی است که کالاها و خدمات آن سازمان را خریداری و از آن استفاده می کند. سازمانی …

سازمان گمراه: سازمانی که مشتری اصلی خود را فراموش کند ادامه مطلب »