عاقبت بازنشستگی بدون حقوق مستمری بازنشستگی

چند روز پیش در خیابان میرداماد راه می رفتم که خانم سالمندی نزدیک مترو بر روی زمین نشسته بودند و از مردم طلب پول می کردند. در همین هنگام پیرمردی از کنارم رد شد و به حالتی عصبانی به من گفت: ۵ سال است که از این محل رد می شود و این خانم سالمند …

عاقبت بازنشستگی بدون حقوق مستمری بازنشستگی ادامه مطلب »