برچسب: کیوسک خدمات بیمه

چابک تحولی در صنعت بیمه

راه‌اندازی چابک، کیوسک منحصربه‌فرد خدمات بیمه‌ای شرکت بیمۀ‌کوثر، که با هدف صدور معرفی‌نامۀ بیمارستانی درشرکت بیمۀ‌کوثر طراحی و از دوسال پیش به بهره‌برداری رسیده است، تحولی در صنعت بیمه …