کمک هزینه زایمان سزارین تامین اجتماعی

دفترچه بیمه تامین اجتماعی

همه چیز در مورد مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی و کمک هزینه بارداری

شرایط کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان بیمه تأمین اجتماعی به بیمه شده زن در مدت استراحت پزشکی ایام بارداری ، در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد ،کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان تعلق می گیرد. شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری: کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت …

همه چیز در مورد مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی و کمک هزینه بارداری ادامه مطلب »

سازمان بیمه تامین اجتماعی

تشریح جزئیات دریافت دستمزد ایام بیماری از بیمه تامین اجتماعی

مدت پرداخت غرامت دستمزد ماده ۶۲ مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان‌آن بشرح زیر می‌باشد غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه‌ یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات‌درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که‌عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری …

تشریح جزئیات دریافت دستمزد ایام بیماری از بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا