مفهوم فرانشیز در بیمه

درعقود بیمه ای  که بین بیمه گر و بیمه گزار یا همان خریداربیمه نامه بسته می شود گاها شرطی تحت عنوان فرانشیز درشرایط خصوصی قراردادهای بیمه ای قرارداده می شود و لازمه ، افزودن این بند درقراداهای بیمه ای ، توافق طرفین قرارداد در میزان یا درصد آن است لیکن از آنجایی که بیمه نامه …

مفهوم فرانشیز در بیمه ادامه مطلب »