کارت سبز بیمه چیست ؟

کارت سبز کارت سبز ۱ گواهینامه بین‌المللی درزمینهٔ بیمه شخص ثالث است؛ که توسط که به‌طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخص‌شده در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز رادارند، تهیه‌شده و در صورت بروز حادثه یا در صورت در مرزها یا داخل کشورهای عضو ارائه می‌گردد. اساس نظام بیمه بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری …

کارت سبز بیمه چیست ؟ ادامه مطلب »