حداقل حقوق ، دستمزد و مزایای سال ۹۶ بر اساس قانون

حداقل دستمزد و حقوق کارگران برای سال ۹۶ حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹/۲۹۹/۳۱۰ ریال (حدودا ۹۳۰ هزار تومان) برای ماه های ۳۰ روز رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی بعلاوه ۶/۷۶۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت. در راستای مصوبه شورای عالی کار، …

حداقل حقوق ، دستمزد و مزایای سال ۹۶ بر اساس قانون ادامه مطلب »