ورشکستگی تامین اجتماعی

برنامه ششم توسعه ، قانون تامین اجتماعی

از ساختمان پلاسکو تا تامین اجتماعی

دیروز در عین ناباوری ساختمان پلاسکو با آن همه ابهت فرو ریخت. چیزی که هرگز تصورش را نمی کردیم و باورش محال بود. ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری اسلامی نه تنها در حد فاصل میدان جمهوری و بهارستان بلکه در مسیر تردد پاستور و بهارستان بود و همواره دولتمردان و سیاستگذاران و نمایندگان مجلس این …

از ساختمان پلاسکو تا تامین اجتماعی ادامه مطلب »

بحران اقتصادی ، سقوط بازار

عملکرد صندوق های بیمه به روایت آمار و ارقام

کارشناس تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به واسطه کارکردهای اجتماعی و اقتصادی فراگیر خود در زوایای آشکار و پنهان عامه مردم نقش بازی می کند و کمتر خانواده ای است که از این رهگذر با مفاهیم بیمه های اجتماعی برخورد نکرده باشد . نمایش و تصویر نمودن کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی در آینه آمار و …

عملکرد صندوق های بیمه به روایت آمار و ارقام ادامه مطلب »

اسکرول به بالا