آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین‌نامه شماره ۷۵)

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین‌نامه شماره ۷۵) امور نمایندگی را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:   فصل اول: تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه ماده ۱- نماینده بیمه …

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین‌نامه شماره ۷۵) ادامه مطلب »