کاربرد نظریه قرارداد در صنعت بیمه

نظریه قرارداد چیست نظریه قرارداد یا Contract Theory صرفا به مطالعه قراردادهای قانونی و الزام‌آور بین طرفین نمی‌پردازد. در سطح وسیعتر، به مطالعه طراحی توافقات رسمی و غیر رسمی به منظور ایجاد انگیزه در افرادی که منافع متضادی با یکدیگر دارند، می پردازد بگونه ای که اقداماتی انجام دهندکه به نفع طرفین باشد. به طور …

کاربرد نظریه قرارداد در صنعت بیمه ادامه مطلب »