نوبت دهی اینترنتی بیمارستان تامین اجتماعی در سراسر ایران nobat.tamin.ir

آدرس سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی نوبت دهی بیمارستان های بیمه تامین اجتماعی به سه صورت امکان پذیر هست:  نوبت دهی بیمارستان از طریق USSD نوبت دهی بیمارستان از طریق اینترنت نوبت دهی بیمارستان از طریق تلفن در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی …

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان تامین اجتماعی در سراسر ایران nobat.tamin.ir ادامه مطلب »