سیر تا پیاز توقیف اموال ( مهریه | شرکت | چک | مستثنائات | رفع توقیف )

فایل صوتی قانون مهریه را در زیر میتوانید گوش کنید. توقیف اموال و انواع آن توقیف اموال هنگامی است که فرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده و یا طلبکار نسبت به دریافت طلب خود دچار نگرانی باشد؛ بنابراین با مراجعه به یکی از دو مرجع دادگستری یا ادارات اجرای ثبت‌ اسناد و …

سیر تا پیاز توقیف اموال ( مهریه | شرکت | چک | مستثنائات | رفع توقیف ) ادامه مطلب »