قانون جدید مهریه : میزان ، مقدار و شرایط وصول مهریه

تعریف مهریه مهریه – که به کابین و صداق هم مشهور است – مال یا مبلغی است که هنگام جاری شدن عقد ازدواج، طبق ضوابط شرع و عرف، از طرف مرد به زن داده می‌شود. این مال متعلق به شخص زوجه است و دیگر افراد همچون والدین از آن سهمی نمی‌برند و هدف از تعیین …

قانون جدید مهریه : میزان ، مقدار و شرایط وصول مهریه ادامه مطلب »