مقایسه بیمه بیکاری در ایران و سایر کشورهای جهان

بیمه بیکاری از جمله حمایت های اجتماعی است که از اوایل قرن گذشته مورد توجه اروپائیان قرار گرفت و به تدریج در قاره اروپا گسترش یافت. حمایت های ناشی از بیمه بیکاری از مدرنترین حمایت های اجتماعی از قشر کارگری می باشد که امروزه در ۶۵ کشور جهان در حال اجراست که اکثراً از کشورهای …

مقایسه بیمه بیکاری در ایران و سایر کشورهای جهان ادامه مطلب »