برچسب: مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

شعب بیمه تامین اجتماعی در تبریز و استان آذربایجان شرقی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی ( پیش شماره تلفن استان  آذربایجان شرقی ۰۴۱ می باشد .) تبریز ، بلوار استاد شهریار، ۳۵متری گلکار ک.پ۵۱۵۶۹۴۷۳۶۴  تلفن مستقیم… .. …. .. ……………………………………. ۳۳۲۸۲۸۸۰ نمابر………………………………………. .. …. .. …