شناسایی و تصویب حدود ۱۱۰ شغل سخت و زیان آور

به گزارش بیدبرگ به نقل از روزنامه ایران، محمد حسن زدا  معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی  با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی حفاظت فنی گفت: پیش از این تشخیص مشاغل گروه ب به عهده کمیته های پیش بینی شده در آیین نامه بود و این موضوع موجب اعمال سلیقه در مشاغل گروه ب …

شناسایی و تصویب حدود ۱۱۰ شغل سخت و زیان آور ادامه مطلب »