محاسبه دستمزد و مرخصی کارگران و کارمندان براساس قانون

به چه روز هایی تعطیلات می گویند عبارت است از روزهایی که توسط دولت، قوانین و مقررات مربوطه به‌عنوان تعطیل رسمی اعلام شده است. تعطیلات رسمی غیر از تعطیلات معمول است که هر هفته کلیه شاغلین دارند. روز جمعه تعطیل است و در برخی از کارگاه‌ها، کارخانجات و ادارات نیز روز پنجشنبه تعطیل اعلام شده و …

محاسبه دستمزد و مرخصی کارگران و کارمندان براساس قانون ادامه مطلب »