مجازات عدم تمکین زن و عواقب آن در پرداخت مهریه و نفقه + اثبات عدم تمکین

تمکین چیست ؟ تمکین در لغت به معنای اطاعت است اما بر اساس مبانی حقوقی تمکین یعنی انجام وظایفی که در چهارچوب قانون و عرف بر عهده روجه قرار داده شده است . تمکین به دو نوع است : تمکین عام و تمکین خاص تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت و خوش رفتاری زوجه …

مجازات عدم تمکین زن و عواقب آن در پرداخت مهریه و نفقه + اثبات عدم تمکین ادامه مطلب »