۵ نکته مهم قانونی تنظیم قرارداد حقوقی ( کار | مشاوره | پیمانکاری | مشارکت مدنی )

قرارداد چیست ؟ قرار داد به عملی گفته می‌شود که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر به انجام یا عدم انجام امری متعهد شوند و این امر مورد قبول دو طرف قرار بگیرد . با بسته شدن قرارداد میان دو طرف ، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می‌شود و دو …

۵ نکته مهم قانونی تنظیم قرارداد حقوقی ( کار | مشاوره | پیمانکاری | مشارکت مدنی ) ادامه مطلب »