برچسب: ماه حرام

ماه های حرام کدامند؟

۴ ماه قمری ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌ های حرام هستند. در این چهار ماه جنگ کنار گذاشته می‌شود به جز برای دفاع، و دیه افزایش می‌یابد. هدف از این کار ایجاد امنیت برای افرادی است …