بیمه را نمی‌شناسند یا بی‌خیال زندگی؟

ایران در بین ۱۰کشور حادثه خیز دنیا قرار دارد، تلفات رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌های ایران یک‌و‌نیم برابر میانگین جهانی است و از این نظر ایران در بین ۵ کشور اول دنیا قرار گرفته است. به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر،  استانداردهای ساختمان‌سازی در برابر تهدید همیشگی زلزله در مناطق مختلف کشور حرف چندانی برای گفتن …

بیمه را نمی‌شناسند یا بی‌خیال زندگی؟ ادامه مطلب »