قانون کار جدید و جزییات قانونی قرارداد کار + آخرین تغییرات

فصل اول- تعاریف و اصول کلی در قانون کار ماده ۱ قانون کار – کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده ۲ قانون کار – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در …

قانون کار جدید و جزییات قانونی قرارداد کار + آخرین تغییرات ادامه مطلب »