سادیسم سازمانی : جنون مشتری آزاری

مشتری به عنوان ولی‌نعمت سازمان‌ها شناخته می‌شود. این مشتریان هستند که با خرید خدمات و کالاها از سازمان و وفاداری به سازمان‌ها، باعث پایداری آن‌ها می‌شوند. مشتری مداری در سازمان ها سازمان‌هایی که مشتری خود را در اولویت قرار می‌دهند، همواره به فکر آسایش و راحتی مشتریان خود هستند. فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات علاوه …

سادیسم سازمانی : جنون مشتری آزاری ادامه مطلب »