از ساختمان پلاسکو تا تامین اجتماعی

دیروز در عین ناباوری ساختمان پلاسکو با آن همه ابهت فرو ریخت. چیزی که هرگز تصورش را نمی کردیم و باورش محال بود. ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری اسلامی نه تنها در حد فاصل میدان جمهوری و بهارستان بلکه در مسیر تردد پاستور و بهارستان بود و همواره دولتمردان و سیاستگذاران و نمایندگان مجلس این …

از ساختمان پلاسکو تا تامین اجتماعی ادامه مطلب »