ریسک و بیمه

ریسک سرمایه ,

گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند

گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند و کدام گروه‌ها از نظر بیمه‌گر برای بیمه شدن مطلوبند؟ گروه‌های چهارگانه ریسک عبارتند از: الف‌ـ ریسک‌های خالص یا ایستا که ممکن است نتیجه زیان یا عدم زیان داشته باشند، مانند داشتن اتومبیل در مقابل خطرهائی که برای دارنده آن ممکن است داشته باشد. ب‌ـ ریسک‌های سوداگرانه‌ که ممکن است نتیجه …

گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند ادامه مطلب »

بیمه ایران,بیمه مرکزی

ریسک و مدیریت آن در بیمه

واژه RISK در زبان انگلیسی دارای معانی مختلفی از جمله : خطر، مخاطره، احتمال زیان و ضرر، احتمال خطر، احتمال صدمه، بمخاطره انداختن، در معرض خطر قراردادن و ….. می باشد و لذا با توجه به تعاریف فوق واژه ریسک در بیمهاقتصاد و حتی در امور روزمره و ….. برای کاربران آن متفاوت خواهد بود. …

ریسک و مدیریت آن در بیمه ادامه مطلب »

اسکرول به بالا