بیمه شخص ثالث بر مبنای فرد یا خودرو؟ کدام بهتر است

سالها از اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث می‌گذرد در طول این دوران قانون تغییر چندانی نکرده است و دارندگان وسیله نقلیه موتوری در حالی بیمه‌نامه تهیه می‌کنند که متوجه مزایای آن نیستند و فقط در موقع حادثه است که به یادداشت بیمه‌نامه می‌افتند. سیستم بیمه شخص ثالث ایران با تمام جهان متفاوت است در ایران …

بیمه شخص ثالث بر مبنای فرد یا خودرو؟ کدام بهتر است ادامه مطلب »