رتبه بندی توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۹۵

به گزارش بیدبرگ به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. …

رتبه بندی توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۹۵ ادامه مطلب »