تاریخچه بیمه‌ آتش‌ سوزی و مزایای آن چیست ؟

ذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ پوشش‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌ برای‌ اولین‌ بار جهت‌ حفظ و حراست‌ اماکن‌ تجاری‌ و منازل‌مسکونی‌ در اروپا به‌ وجود آمد. بلافاصله‌ بعد از آتش‌ سوزی‌ بزرگی‌ که‌ در سال‌ ۱۶۶۶ در لندن‌ از یک‌ دکان‌ نانوایی‌ آغازشد و بزودی‌ به‌ ساختمانهای‌ مجاور توسعه‌ پیدا کرد و در نتیجه‌ ۴۰۰ …

تاریخچه بیمه‌ آتش‌ سوزی و مزایای آن چیست ؟ ادامه مطلب »