فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به صورت زیر انجام می‌شود: در صورت بروز حادثه، بیمه‌گذار (مقصر)، مصدوم و یا وراث متوفی با تکمیل “فرم اعلام خسارت جانی(دیه)”، به اداره خسارت بیمه شخص ثالث اعلام خسارت خود را اعلام می‌نماید. در نهایت، اطلاعات تکمیل شده توسط مراجعه‌کننده امضا و تائید می‌شود و به‌همراه مدارک مذکور …

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه) ادامه مطلب »